Voda a zdraví…

VODA JAKO ZDROJ PRO  ŽIVOT

Uvědomujeme si, že voda byla, je a zůstane jedním ze základních zdrojů pro život na zemi. Na planetě Zemi je život více než čtyř milionů druhů rostlin a živočichů závislí na vodě. Také lidské tělo se skládá větším dílem z vody. Obsahuje přibližně stejné procento vody jako zemský povrch. V našich tkáních,  orgánech, potu  i  slzách, všude se nalézá voda. Voda nejvíc obsahuje kyslík a vodík, spojený v té jedinečné a neopakovatelné molekulární kombinaci zvané voda. Kojenec je ze čtyř pětin voda, dospělí člověk asi ze dvou třetin své hmotnosti.

 

Voda jako rozpouštědlo

Voda slouží jako rozpouštědlo živin, která umožňuje jejich vstřebávání a transport na místo dalších přeměn. Další úlohou vody je vylučování odpadních látek z těla.
Aby voda dobře plnila svoji úlohu při přeměně látek a energie v organismu, musí být její potřeba plynule doplňována v množství a patřičné kvalitě.
Netřeba připomínat, že zdravá pitná voda pochází pouze ze zdravého životního prostředí. Fakta o stavu životního prostředí jsou veřejnosti známa, stejně jako skutečnosti o vážném poklesu imunologické odolnosti obyvatel, varovném nárůstu alergických onemocnění, nízké střední délce života až po smutné prvenství ČR ve výskytu rakoviny zažívacího traktu.

 

Zdravotní stav

Jednou rovinou  je znalost faktů, druhou pak aktivita nás občanů –  co sami pro sebe a své rodiny mohou a chtějí udělat . Zdravotní stav občanů je nejen zrcadlem stavu životního prostředí, ale i kvality pitné vody.
Často se nabízí srovnání zdravotního vlivu potravin a pitné vody.
Potraviny si můžeme z poměrně širokého sortimentu vybírat. Pitnou vodu však každodenně používáme prakticky ze stejného zdroje bez ohledu na to, zda se jedná o vodu ze studny nebo z veřejného vodovodu. Vodou jsme ovlivněni denně. Touto skutečností je umocněn význam i zdánlivě nízkých koncentrací škodlivin jako např. chlór,nadměrná tvrdost, těžké kovy a pod. ,které se ve vodě nacházezejí jejíž význam je velmi zásadní, abychom se rozhodli v té záležitosti udělat rozhodné kroky.
Kvalitu konzumované pitné vody si na rozdíl od potravin si však sami ovlivnit můžeme, a to dost zásadním  způsobem. Tento katalogový sytém jsme přípravili ,abychom Vám byli v té záležitosti nápomocni při výběru doúpravy vody ze zdrojů, které máte k dispozici , aby i vaše voda byla velmi kvalitní nejen pro užitkovou potřebu, ale především i pro Vaší osobní spotřebu jako potravinu.