Nanofiltrace

Nanofiltrace (NF) - hlavní vlastností je redukce rozpuštěných látek ve vodě o cca 50% včetně tvrdosti vody (Ca,Mg)…

Nanofiltrace je membránový separační (oddělovací) proces, který se nachází mezi hranicemi oddělující reverzní osmózu a ultrafiltraci.

Hlavní vlastnosti nanofiltrace jsou založeny, podobně jako u reverzní osmózy, na různé propustnosti látek, díky které jsou odděleny částice od rozpouštědla. Nicméně monovalentní ionty, jako je Na a Cl jsou odstraněny i když ne zcela, zatímco polyvalentní ionty jako jsou Mg a Ca jsou  v převážné míře zachovány.

Z výběru dostupných a odzkoušených  membrán lze sestavy zařízení přizpůsobit různým požadavkům na řešení problémů při procesu čištění vod. Pomocí membránových systémů lze nalézt individuální řešení pro různá zadání. Pro rozličné aplikace jsou nejen různé membránové materiály, ale také několik modulů konfigurace.


Příklad použití membrány nanofiltrace (NF):

 • změkčování užitkové nebo pitné vody- domácnost, gastronomie,průmysl…
 • separace organických znečišťujících látek (pesticidy, insekticidy) při úpravě pitné vody nebo částečné odsolování (vápník a hořčík – snížení)
 • separace radioaktivních látek, jako jsou uran
 • odstraňování fosfátů
 • odbarvování roztoků, např. separace rozpuštěného barviva, huminové látky, atd.
 • separace kovů a organických molekul v oblasti celulózy a potravinářského průmyslu
 • snížení uhličitanů

Produkty s technologií reverzní osmózy nebo nanofiltrací

 • domácí úpravny vody
 • akvaristika a průmyslové účely
 • gastronomie
 • stojanové výdejníky  na vodu

 

Princip činnosti membránové úpravny

Příklad zapojení úpraven pro domácnost a a jiné využití


Pracovní tlak membrány nanofiltrace(NF):

 • pohybuje se v rozmezí 0,3 až 4,0 MPa